Предсједништво

 

Име и презиме

Занимање

Функција/мјесни одбор

1. Миленко Ђаковић дипл. инг.машинства предсједник ГО
2. Мирко Совиљ мр спец.ортопедије потпредсједник ГО
3. Зоран Станисављевић грађевински инг. потпредсједник ГО
4. Ранко Вучковић дипл.инг.електротехнике потпредсједник ГО
5. Драгомир Пачариз пензионер секретар ГО
6. Славица Поповић спец. педијатар предсједник Одбора жена
7. Златко Ритан дипл. архитекта предсједник Одбора Младих
8. Горан Предојевић др. медицине предсједник ОК
9. Драган Ромчевић дипл.инг.шумарства координатор Рејона 1
10. Душко Ивић спец. пластичне хирургије координатор Рејона 2
11. Оливера Брдар наставник српског језика координатор Рејона 3
12. Стипо Дринчић пензионер координатор Рејона 4
13. Раде Алексић дипл. правник координатор Рејона 5
14. Ранко Јаковљевић пензионер координатор Рејона 6
15. Младен Миодраговић спец. породичне медицине координатор Рејона 7
16. Младен Пушац доктор координатор Рејона 8
17. Радивој Миодраговић административни радник координатор Рејона 9
18. Бошко Торбица менаџер координатор
19. Драгоја Лајић дипл. инг. машинства

Close